CYBINKA Spotkanie władz Cybinki z zarządem powiatu

cyb3Rozmowy o potrzebach gminy

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Marka Kołodziejczyka ze starostą słubickim Marcinem Jabłońskim

Uczestniczyli w nim również: przewodnicząca Rady Miejskiej w Cybince Anna Śliwińska, wicestarosta Leopold Owsiak, członkini etatowa zarządu powiatu Amelia Szołtun, członek zarządu Jan Maślakiewicz i sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz.
Podczas spotkania poruszone i omówione zostały ważne sprawy dla gminy Cybinka i powiatu słubickiego, które dotyczyły m.in. przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Mielesznicy do Krzesina (przebudowa w etapach), wykonanie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Grzmiąca, Białków oraz Cybinka na ulicy Białkowskiej i remont na ul. Dąbrowskiego.
Rozmawiano również na temat funkcjonowania Obwodu Zarządu Dróg Powiatowych w Cybince. Poruszono tematy dotyczące funkcjonowania oświaty w powiecie i w gminie Cybinka oraz możliwości realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych na terenie powiatu, w tym w gminie Cybinka.
Podczas spotkania poruszono także kwestię transportu publicznego w powiecie. Starosta zapowiedział, że w sprawie transportu publicznego zorganizuje z wszystkimi gminami spotkanie, podczas którego będą omówione szczegóły.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, jego uczestnicy wyrazili chęć dalszego rozwijania współpracy powiatu słubickiego i gminy Cybinka (red.).