REGION Wielka strata dla kultury

dedeciusZmarł Karl Dedecius

Wybitny tłumacz zmarł 26 lutego, w wieku 94 lat

Karl Dedecius był od wielu lat blisko związany z frankfurcką uczelnią. W 1999 roku został pierwszym laureatem Nagrody Viadriny za zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich. W 2011 roku Wydział Kulturoznawstwa nadał mu tytuł Doktora Honoris Causa. Od 2001 roku mieszczące się w Collegium Polonicum w Słubicach Archiwum Karla Dedeciusa przechowuje literacki dorobek tłumacza. W 2013 roku Dedecius założył na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Fundację „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa”, której przekazał znaczną część swojej literackiej spuścizny.
– Straciliśmy nie tylko kogoś, kto przekazał naszemu uniwersytetowi swoje niezwykle cenne archiwum. Straciliśmy również kogoś, kto swoim postępowaniem, całym swoim życiem uczył nas szacunku do innych ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie i pozycję – mówił prezydent Viadriny prof. dr Alexander Wöll (CP, red.).