GÓRZYCA Wycieczka do urzędu marszałkowskiego

gok3Wielkie wyróżnienie dla uczniów

Była to ostatnia wycieczka w ramach projektu „Obywatele dla demokracji – Nasze małe wielkie sprawy – młodzi obywatele”

Projekt był realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszu EOG i funduszy norweskich.
Młodzi obywatele spotkali się z gospodarzem regionu marszałek Elżbietą Polak oraz z przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosławem Marcinkiewiczem.
Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach sejmiku. Było to dla nich ogromnym wyróżnieniem. Jego przewodniczący oficjalnie powitał uczniów.
Dzieci miały możliwość rozmowy z rzecznikiem prasowym urzędu marszałkowskiego Michałem Iwanowskim, później zwiedziły gmach urzędu i dowiedziały się o funkcjonowaniu samorządu województwa.
Wizyta była ogromnie pouczająca i wzbudziła wśród uczniów wiele emocji. Dzieci otrzymały upominki i materiały edukacyjne w postaci gazetki „ABC Sejmiku Województwa Lubuskiego” (red.).