CYBINKA Wsparcie dla organizacji pozarządowych

cyb20Współpraca gminy z NGO

Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne

Na spotkaniu byli obecni: burmistrz Marek Kołodziejczyk, skarbnik Agnieszka Skiba, sekretarz Sebastian Łukaszewicz oraz przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie – prezes Cybińskiego Stowarzyszenia Pro-Eko – Eugenia Niedźwiedzka, prezes Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa Leokadia Szołtun, przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas – ksiądz proboszcz Stanisław Pawul, prezes LKS Odra Rąpice – Heronim Banaszkiewicz, dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego Zbyszko Jatczak, prezes GKS Perła Cybinka Piotr Kobyłecki oraz szef Stowarzyszenia Wsparcie Patryk Rudziński.
W tym roku gmina Cybinka wesprze finansowo trzy zadania z zakresu sportu, jedno z zakresu aktywnych form wypoczynku, jedno z zakresu kultury, dwa z zakresu pomocy charytatywnej oraz jedno z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, łącznie na kwotę ponad 146 tys. zł (red.).