CYBINKA Spotkania z mieszkańcami

Szansa na oczyszczalnie

W miejscowościach Drzeniów, Urad, Maczków, Sądów i Radzików odbyły się spotkania poruszające temat przydomowych oczyszczalni ścieków

Spotkania prowadził pracownik firmy AQUATECH Sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Cybinka”. W spotkaniach uczestniczyli także burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz z pracownikami referatu RZP Urzędu Miejskiego w Cybince, dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz oraz mieszkańcy, którzy wyrazili zainteresowanie budową naturalnych oczyszczalni.
Wolę udziału w spotkaniach wyraziło 95 mieszkańców.
Podczas spotkań zaprezentowane zostały oczyszczalnie biologiczne, oczyszczalnie działające w technologii SBR oraz najprostsze w budowie oczyszczalnie ARGO przez Ministerstwo Środowiska. Przedstawiono schemat funkcjonowania poszczególnych oczyszczalni ścieków, koszty związane z ich budową oraz roczne koszty eksploatacji. Mieszkańcy zadawali szereg pytań, na które uzyskali wyczerpującą i zrozumiałą odpowiedź.
Następnym etapem realizacji projektu będzie wizja lokalna na terenie każdej nieruchomości, podczas której zostanie przedstawiona możliwość lokalizacji oczyszczalni, wykonany zostanie też odwiert geologiczny. Ten etap prac pozwoli na ostateczne wskazanie przez projektantów możliwych do zastosowania na danej nieruchomości technologii oczyszczania ścieków.
Wykonana dokumentacja projektowa stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez PROW na lata 2014-2020, w którym gmina Cybinka będzie aplikowała o środki zewnętrzne. Zakładając pozytywne rozpatrzenie wniosku, wkład własny każdego z właścicieli nieruchomości wyniesie 30 proc. wartości indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, około 60 proc. stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe koszty pokryje gmina Cybinka (red.).