SŁUBICE Co dalej z gminną spółką?

Ogromny dług SOSiR-u

Dziś wiemy, że gminna spółka przynosi milionowe straty

To burmistrz Tomasz Ciszewicz forsował pomysł przekształcenia OSiR-u w spółkę. Dopiął swego. Teraz wiemy, jak radzi sobie gminna spółka. 2014 rok skończyła na olbrzymim minusie.

Upubliczniona została pierwsza część dokumentów finansowych Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Już pobieżna ich lektura przyprawia o zawroty w głowie. Tylko za 2014 rok strata spółki wyniosła niemal 1,5 miliona złotych netto!
W uchwale nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 29 czerwca 2015 roku, czytamy, że SOSiR postawia pokryć tę olbrzymią stratę z zysków wygenerowanych w przyszłych latach obrachunkowych. Za taką uchwałą głosował burmistrz Tomasz Ciszewicz jako reprezentant stuprocentowego właściciela spółki, czyli gminy Słubice. Problem w tym, że w części dotyczącej przewidywanej sytuacji finansowej SOSiR-u w latach 2015 i 2016 czytamy, że spółka będzie przynosić kolejne straty.
31 marca mija termin sporządzenia sprawozdania finansowego spółki za 2015 rok. W pierwszym możliwym terminie, czyli na początku kwietnia, wystąpimy do burmistrza Ciszewicza o te dokumenty. Już niedługo dowiemy się więc, czy SOSiR w zeszłym roku wygenerował taki zysk, który pokryje omawianą, olbrzymią stratę.
SOSiR poinformował także, że całkowity koszt budowy bazaru „Pod Dębami” to 5.415.063 PLN netto, czyli ponad 6,66 miliona złotych brutto. W piśmie podpisanym przez prezesa Sawickiego możemy przeczytać, że SOSiR nie poniósł w tej inwestycji kosztów własnych.
Stoi to w jasnej sprzeczności z publiczną wypowiedzią Tomasza Stupienki, byłego wiceprezesa SOSiR, który w Gazecie Lubuskiej z dnia 15 listopada 2013 roku, o 6 milionach potrzebnych na inwestycję, mówił tak: „Będą to pieniądze spółki i osób, które chcą prowadzić działalność na targowisku”. Warto szczególną uwagę zwrócić tu na spójnik „i”.
Sprawę będziemy wyjaśniać.
ROBERT WŁODEK

 

SPROSTOWANIE

Zarząd SOSIR informuje, że w artykule Ogromny dług SOSIR-u z dnia 27.02.2016 r. zawarto nieprawdziwe i nieścisłe informacje. Nie jest prawdą, że SOSIR posiada „ogromny dług”. Wskazana w artykule kwota 1.489.853,12 zł nie jest długiem SOSIR-u a jedynie stratą wynikową, wykazaną w rachunku zysków i strat za 2014 r. i w żaden sposób nie przekłada się na zadłużenie SOSIR.