RZEPIN Kolejna inwestycja ukończona!

rzep6Ulica Jagodowa jak nowa

Na ulicy Jagodowej wykonano 86 metrów drogi, od skrzyżowania z ul. Podlaską

Nawierzchnia nowej drogi to masa bitumiczno-asfaltowa na podbudowie z tłucznia kamiennego. Poza samą drogą powstało sześć zjazdów do posesji oraz chodnik jednostronny. Zainstalowano także kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. Koszt inwestycji został w całości pokryty z budżetu gminy.
Po konsultacjach z mieszkańcami ulicy Jagodowej zadecydowano, że ze względów finansowych cały remont drogi zostanie podzielony na dwa etapy, ale każdy z nich zostanie wykonany kompleksowo. – Drugi, mniejszy odcinek ulicy zostanie wyremontowany, w miarę możliwości, jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis (red.).