FRANKFURT Rekrutacja do szkoły

rutkaNauka po niemieckiej stronie

Za nami Dzień Otwarty we frankfurckim Gimnazjum 

W ramach polsko-niemieckiego projektu szkolnego rekrutację do Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie prowadzi Liceum Ogólnokształcące w Słubicach, pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie trzecich klas gimnazjów z województwa lubuskiego, a także spoza naszego regionu, zainteresowani kontynuacją nauki i zdaniem matury po drugiej stronie Odry, mogą do 4 kwietnia 2016 roku składać podania o przyjęcie do Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.
Podania prosimy kierować na adres: Zespół Szkół Licealnych, ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice.
W sobotę 9 kwietnia o godz. 11:00 w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach odbędzie się egzamin pisemny ze znajomości języka niemieckiego.
Wyniki testu z języka niemieckiego oraz wyniki uzyskane na świadectwie z II klasy gimnazjum wyłonią 46 kandydatów do drugiej części rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się już po stronie niemieckiej, w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie.
W wyniku obu części rekrutacji wyłonionych zostanie 26 uczniów, którzy we wrześniu 2016 roku rozpoczną naukę w tej szkole.
Szczegółowe informacje o trzyletniej nauce we Frankfurcie, kończącej się egzaminem maturalnym, można znaleźć na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach: www.loslubice.edu.pl
DOROTA RUTKA