SŁUBICE Ruszyła rekrutacja do kolejnego projektu

aguniaObudź swój potencjał

Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach realizować będzie kolejne projekty w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej

Realizacja pierwszego projektu „Obudź swój potencjał – YEI” rozpocznie się w lutym i trwać będzie do końca 2016 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Przedsięwzięcie przewiduje różne formy wsparcia, które zostaną dostosowane do preferencji uczestników, a także do ich predyspozycji: doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), porady psychologiczne (indywidualne i grupowe), podstawowy kurs komputerowy (kurs ECDL, prawo jazdy kat. B, języki obce), kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych, pośrednictwo pracy oraz płatne 3-miesięczne staże zawodowe.
Po zakończeniu kursu zawodowego – uczestnik projektu otrzyma jednorazową premię w wysokości ok. 1.000 zł.
Uczestnicy programu „Gwarancje dla Młodzieży” mogą korzystać także z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, opieki nad dzieckiem, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.
Informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Słubicach, ul. Mickiewicza 6 (przychodnia, 4 piętro, pokój 430). Telefon kontaktowy: 95 718 60 73, 793 514 600, e-mail: mck.slubice@ohp.pl

Agnieszka Zwierzchaczewska
koordynator/doradca zawodowy