RZEPIN Wizyta minister Elżbiety Rafalskiej

Ważne konsultacje

Minister Rafalska odwiedziła Rzepin w ramach konsultacji programu „Rodzina 500 plus”

W konsultacjach, które odbyły się 19 stycznia w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, udział wzięli gospodarze spotkania: burmistrz Sławomir Dudzis i jego zastępca Krystian Pastuszak oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z gminy Rzepin oraz gmin ościennych, m.in. Ośna Lubuskiego i Górzycy.
Minister Rafalska zaprezentowała projekt przyznawania 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, po czym udzielała odpowiedzi na pytania obecnych gości. Dyskutowano m.in. na temat obaw marnotrawienia przyznawanych pieniędzy, mechanizmów temu zapobiegających, o skutkach demotywujących do podjęcia pracy przez rodziców z rodzin wielodzietnych, czy innych konsekwencjach przydzielania owej pomocy. Na wszystkie pytania udzielone zostały wyczerpujące odpowiedzi, a przyjemny klimat konsultacji sprzyjał swobodnej wymianie uwag. Minister podkreślała, że tego typu spotkania i spostrzeżenia pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej są bezcenne, ponieważ to właśnie oni są najbliżej ludzi i mają doświadczenie w kwestiach przydzielania świadczeń.
Obecny na konsultacjach dyrektor departamentu polityki rodzinnej Olgierd Podgórskich omówił plan szkoleń dla pracowników jednostek OPS. Program ma wejść w życie w kwietniu (red.).