KRZESZYCE Podwójne granie

k-wospMierzyliśmy wysoko

Na terenie gminy działały w tym roku dwa sztaby WOŚP

Sztaby działały przy placówkach oświatowych: w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach i w Zespole Edukacyjnym w Kołczynie

W Zespole Szkół Samorządowych orkiestra grała już po raz dziesiąty z rzędu. Sztab pod kierownictwem Anny Rzemienieckiej zebrał kwotę 8.476,20 złotych oraz 29,62 euro. Złożyły się na tą nią środki zebrane przez 35 wolontariuszy podczas kwesty na terenie Krzeszyc, dochód z kawiarenki otwartej podczas niedzielnego koncertu przez Rady Rodziców SP im. Wincentego Witosa i PG im. Adama Mickiewicza, dochód z licytacji gadżetów przekazanych przez fundację WOŚP oraz innych darów przekazanych przez mieszkańców. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników licytacji cieszyły się koszulki WOŚP oraz kalendarze.
Bezpieczeństwo wolontariuszom zapewniali strażacy z OSP Krzeszyce.
W holu szkoły przygotowano wystawę prezentującą 23-letni dorobek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim darczyńcom za ofiarność, rodzicom za wspaniałe wypieki i poprowadzenie kawiarenki, uczniom i nauczycielom za przygotowanie koncertu, strażakom za opiekę podczas kwesty ulicznej.
ANNA RZEMIENIECKA
szef sztabu WOŚP
przy ZSS Krzeszyce