GÓRZYCA Okrągła rocznica pracy

Dziesięć lat z WTZ

21 stycznia obchodzono jubileusz 10-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach

Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu z udziałem uczestników Warsztatu, w którym opowiedziana została historia placówki. Przypomniano o jego początkach, przywołano najważniejsze daty i wydarzenia z jego działalności. Na potwierdzenie przedstawiona została prezentacja.
W trakcie uroczystości kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Monika Karasińska podziękowała wielu zaprzyjaźnionym osobom oraz instytucjom, które na przełomie tych 10 lat wspierały działania placówki oraz jej podopiecznych. Dopełnieniem całego spotkania były występy artystyczne uczestników Warsztatu.
Uroczystość zakończyła się bankietem, na który zostali zaproszeni wszyscy goście. Był tort i symboliczna lampka szampana. Można było podziwiać ekspozycję fotografii z działalności WTZ oraz wystawę prac wykonanych przez jego uczestników.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Pojawiło się wiele bardzo miłych słów i ciepłych życzeń. Składane gratulacje potwierdziły, że Warsztat jest potrzebny, daje radość i satysfakcję wielu ludziom.
W obchodach jubileuszu uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy Górzyca Krzysztof Bańka, etatowy członek Zarządu Powiatu Słubickiego Andrzej Skałuba, sekretarz gminy Górzyca Maria Palichleb, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Górzyca Janina Bryl, wiceprzewodniczący Rady Gminy Górzyca Ryszard Dębiński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Anna Gołębiowska, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy Małgorzata Gniewczyńska. Zaproszenie przyjęło również wielu przedstawicieli innych instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych, jak również zaprzyjaźnionych ośrodków i placówek. Byli również obecni rodzice i opiekunowie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic (red.).