RZEPIN Spotkanie z mieszkańcami

Rozmowa jest potrzebna

Za nami pierwsze Dni Otwarte Urzędu Miejskiego

Spotkanie, na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy, było doskonałą okazją do podsumowania przez burmistrza Sławomira Dudzisa mijającego roku oraz do dyskusji o problemach i pomysłach dotyczących gminy

Do dyspozycji przybyłych na spotkanie mieszkańców był nie tylko burmistrz, ale także wszyscy kierownicy referatów Urzędu Miejskiego. Poruszonych zostało wiele tematów dotyczących gminy, rozmawiano m.in. o planowanych inwestycjach, budowie kanalizacji, stanie nawierzchni dróg, udrożnianiu rowów, czy finansowaniu przedsięwzięć z budżetu.
Pytania mieszkańców nie pozostały bez odpowiedzi, a wszystkie poruszone kwestie zostały szczegółowo objaśnione.
Żywe zainteresowanie mieszkańców oraz panująca miła atmosfera potwierdziły potrzebę organizacji tego typu spotkań. Dni Otwarte Urzędu Miejskiego w Rzepinie wpiszą się zatem na stałe w gminny kalendarz wydarzeń (red.).