CYBINKA Remont ulicy Szkolonej

cyb-szkolnaW końcu nie ma dziur

W listopadzie udało się wyremontować ulicę Szkolną

Remont wykonano od skrzyżowania z drogą 29 do skrzyżowania z ulicą Chopina.
Roboty zakończono zgodnie z zaplanowanym terminem.
W 2016 roku przewiduje się wykonanie nawierzchni docelowej i przebudowę chodników.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 67 tys. zł.