CYBINKA Remont drogi w Białkowie

cyb-białkówZ myślą o mieszkańcach

W miejscowości Białków zmodernizowano drogę, pozyskując na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

Roboty drogowe polegały na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego (destrukt asfaltowy).
Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał na modernizacje drogi kwotę 18.200 zł, a gmina Cybinka dołożyła prawie 50 tys. zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 64 tys. zł (red.).