CYBINKA Przebudowa drogi gminnej w Drzeniowie

Potrzebna inwestycja

W miejscowości Drzeniów przebudowano drogę gminną

W ramach inwestycji poprawiono stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej, przeprowadzono regulację istniejących poboczy gruntowych, wyremontowano istniejące zjazdy w granicach pasa drogowego, utwardzono zatoki autobusowe i wyodrębniono ruch pieszych poprzez utwardzenie chodników.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 1,2 mln zł, w 50 proc. została dofinansowana ze środków wojewody. Reszta, czyli 600 tys. zł, pochodziło ze środków własnych gminy Cybinka (red.).