SULĘCIN Odwołano Michała Deptucha

deptuchAdam Basiński nowym wicestarostą

Radni odwołali wicestarostę Michała Deptucha

Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania nad odwołaniem wicestarosty, odczytał przewodniczący komisji skrutacyjnej Franciszek Jamniuk.
Za odwołaniem wicestarosty Michała Deptucha oddano osiem głosów, przeciw odwołaniu oddano sześć głosów, wstrzymał się jeden radny. Komisja stwierdziła, że wniosek o odwołanie wicestarosty, złożony przez starostę Patryka Lewickiego, został przyjęty.
Na wakujące stanowisko wicestarosty sulęcińskiego wybrano Adama Basińskiego. Za jego kandydaturą głosowało 14 radnych, jeden głosy był przeciw.
Powiat sulęciński ma więc nowego wicestarostę, został nim Adam Basiński.
MACIEK BARDEN