SULĘCIN IV Zjazd Absolwentów

barden4Świętowaliśmy jubileusz liceum

Z okazji 70-ciolecia istnienia szkoły, po raz czwarty spotkali się absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele p.w. św. Mikołaja, którą koncelebrowali księża, którzy w przeszłości byli uczniami liceum.
Część oficjalna odbyła się w hali sportowej liceum. Uczestniczyli w niej absolwenci, obecni uczniowie szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego Tadeusz Dąbroś (absolwent liceum), przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański, starosta Patryk Lewicki, wicestarosta Michał Deptuch, burmistrz Dariusz Ejchart (absolwent liceum), zastępca burmistrza Iwona Walczak oraz proboszcz parafii Sulęcin Piotr Mazurek. Gościem honorowym zjazdu była Krystyna Konatkiewicz, która w latach 1970-1974 pełniła funkcję dyrektora liceum.
Za okazałe serce, kreowanie pozytywnych zmian i wkład pracy w budowanie autorytetu szkoły Krystyna Konatkiewicz otrzymała ryngraf „Przyjaciel Szkoły”, który przyznała kapituła liceum. W dowód wdzięczności kapitała przyznała również ryngrafy, które otrzymali: Bożena Sławiak, Stanisław Kubiak, Marek Zaręba, Danuta Baranowska, Andrzej Jandziszak, Krzysztof Kononowicz, Stefan Wiernowolski, Maciej Barden, Elżbieta Krysik i pastor Hans Dieter Winkler ze szkoły partnerskiej w Beeskow.
Podczas uroczystości dyrektor liceum Aleksandra Jasicka otrzymała honorową statuetkę „Zasłużony dla gminy Sulęcin”, która została przyznana szkole przez Radę Miejską w Sulęcinie. Statuetkę wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański oraz burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
– Odbieram tę statuetkę w imieniu całej społeczności szkolnej. Dyrektorem liceum jestem od niedawna. Zapraszam do siebie byłych dyrektorów liceum Danutę Baranowską i Stanisława Szablewskiego, aby razem ze mną uczcili ten akt honorowy – powiedziała między innymi dyrektor szkoły.
W części artystycznej uroczystości wystąpili byli i obecni uczniowie liceum.
Z okazji IV zjazdu, ukazała się mała monografia liceum, z archiwalnymi zdjęciami, opisem, jak również wspomnieniami uczniów.
Nieoficjalna część zjazdu odbyła się na Balu Absolwentów, w sali Ośrodka „Kormoran”.
Pełna fotorelacja ze zjazdu na stronie www.powiatsulecinski.pl
MACIEK BARDEN