SŁUBICE Targi Edukacja-Praca-Kariera

targiOgromne zainteresowanie młodzieży

W Collegium Polonicum, już po raz kolejny, odbyły się, zorganizowane specjalnie dla młodzieży, targi pracy

Organizatorami Targów byli UAM Collegium Polonicum, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Starostwo Powiatowe w Słubicach.
Targi stanowiły wkład w obchody ósmego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość i odejmowanie biznesowych inicjatyw.
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów ostatnich klas gimnazjów, liceów oraz studentów i osób poszukujących pracy. Jego celem było przedstawienie możliwości kształcenia i zatrudnienia, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Zwiedzający mieli możliwość bezpośredniego spotkania się z przedstawicielami szkół, uczelni wyższych, pracodawców, jak również doradcami zawodowymi. Dowiedzieli się o trendach panujących na naszym i zagranicznym rynku pracy.
Ważnym elementem targów były warsztaty, podczas których młodzi mogli zwiększyć swoje kompetencje społeczne, językowe, zaplanować ścieżkę kariery oraz wziąć udział w wykładach akademickich.
Swoją ofertę przedstawia blisko 50 wystawców z obszaru województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz z Niemiec. Były to szkoły średnie, uczelnie wyższe, pracodawcy, instytucje odpowiedzialne za kształcenie ustawiczne (red).