RZEPIN XI Gminny Konkurs na najlepszy teatrzyk profilaktyczny

Dopalam się sobą

18 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, odbył się XI Gminny Konkurs na “Najlepszy teatrzyk profilaktyczny”

Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski, Zespół Szkół w Kowalowie oraz Miejski Dom Kultury. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem: „Dopalam się sobą’’.
Do najważniejszych jego celów należało promowanie alternatywnych działań w zakresie profilaktyki, kreatywna interpretacja pojęcia ,,dopalam się sobą’’, wzbudzanie pozytywnych emocji wypływających z przeżycia spektaklu, promowanie akcji ,,Lubuskie bez dopalaczy’’ oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia.
W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich, która wcześniej przeszła eliminacje w swoich szkołach. Każda z grup swoją grą, słowem, muzyką i gestem przekazała najważniejsze treści profilaktyczne.
Nagrody finansowe dla zwycięskich klas zostały ufundowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
EWA SIERANT