RZEPIN Koniec remontu ulicy

Własnymi siłami

Zakończył się remont ulicy przy osiedlu Hanki Sawickiej

Udało się zakończyć remont drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 3 „Jarzębinka”. Remont polegał na wymianie nawierzchni z betonowej na płyty ażurowe. Cały odcinek wykończono krawężnikami. Wymieniona została też nawierzchnia parkingu przed budynkiem nr 45.
Badania, które zleciła gmina wykazały, że grunt na tym odcinku jest przepuszczalny – zastosowanie płyt ażurowych ma zapobiec zbieraniu się wód opadowych.
Remont drogi został sfinansowany ze środków własnych gminy Rzepin, a całość robót wykonana została przez pracowników gminy, zatrudnionych w ramach robót publicznych. Nowa nawierzchnia ułatwiła życie mieszkańcom osiedla, rodzicom przedszkolaków z „Jarzębinki” oraz właścicielom znajdujących się przy drodze garaży (red.).