KRZESZYCE Wystawa czynna do końca roku

k4Artystycznie i patriotycznie

Zapraszamy do obejrzenia ciekawej wystawy

W krzeszyckiej bibliotece odbyło się otwarcie wystawy mającej na celu przybliżenie dorobku artystycznego uczestników ,,Bogdanieckiego Uniwersytetu III Wieku”, zrzeszającego ludzi aktywnych, pełnych zaangażowania, z pasją

Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała kierownik biblioteki Jolanta Solińska.
Obrazy powstałe na warsztatach sekcji plastycznej, prowadzonej przez znaną artystkę-plastyka Urszulę Kołodziejczak, natchnęły do jesiennej zadumy i refleksji, poprzedzającej uroczysty dzień 11 listopada.
Koncert w wykonaniu zespołu JAGIENKI z Bogdańca, pod wzniosłym tytułem ,,Dla Niepodległej” był nawiązaniem do obchodzonego uroczyście w całym kraju Święta Odzyskania Niepodległości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Eugeniusz Cytlak – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wraz z jego uczestnikami, Urszula Kołodziejczak artysta-malarz, panie z KGW Krzeszyce, panie ze stowarzyszenia „Strefa Aktywności Rozmaitej” oraz jedni z najstarszych mieszkańców gminy Krzeszyce, czyli państwo Muła. Odbyło się też podsumowanie akcji ,,Lato”. Dzieci biorące w niej udział odebrały nagrody (red.).