GÓRZYCA Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców

Program „Krok dalej”

Każdy człowiek jest niepowtarzalnym artystą

Przekonaliśmy się o tym 28 października w bibliotece, dzięki życzliwości Wioletty Stolarskiej, która była jednym ze współorganizatorów warsztatów ceramicznych dla dzieci i osób niepełnosprawnych z Górzycy.
Warsztaty były kolejnym spotkaniem zorganizowanym w ramach realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy projektu pod nazwą „Krok dalej”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz gminę Górzyca.
Zajęcia, prowadzone przez Edytę i Krzysztofa Danickich, pozwoliły uczestnikom tworzyć ceramiczne „cuda”, które zostaną pokazane na „Jarmarku wspólnych dzieł”, na który serdecznie zapraszamy 13 grudnia (godz. 14.00, sala przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy).
Warsztaty cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że państwo Daniccy zobowiązali się prowadzić regularnie zajęcia z ceramiki na terenie gminy.
JOANNA TARABUŁA