CYBINKA Uroczystość przekazania sztandaru

cyb1Wspomnienia i plany

W Zespole Szkół odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego

Dzieci i młodzież szkolna przygotowała na tę okazję wspaniały repertuar artystyczny, którym uświetniali uroczystość.
Po poświęceniu sztandaru przez proboszcza ks. Stanisława Pawula, przedstawiciele Rady Rodziców przekazali proporzec w ręce uczniów, jako symbol wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli, a także jako symbol działań dla dobra dzieci.
Nie zabrakło również wątku historycznego związanego z rocznicą powstania szkoły, która rozpoczęła swą działalność w 1945 roku. Jej pierwszym nauczycielem i kierownikiem był Wojciech Wołoszczuk.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, wicedyrektor wydziału strategii edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Grzegorz Rados, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów szkoły z poprzednich kadencji, panie: Renata Szweda, Bogumiła Majewska, Elżbieta Kurłowicz i Eugenia Niedźwiedzka, kierownik posterunku policji Marek Żelek, sekretarz zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP w Cybince Stanisław Radkiewicz, proboszcz ks. Stanisław Pawul, Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji.
KATARZYNA LUTKIEWICZ