CYBINKA Dzień Edukacji Narodowej

cyb3Podziękowaliśmy nauczycielom

W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury świętowano Narodowy Dzień Edukacji Narodowej

Z tej okazji burmistrz Marek Kołodziejczyk oraz sekretarz Sebastian Łukaszewicz podziękowali nauczycielom za ich trud i zaangażowanie włożone w nauczanie młodszych i starszych pociech, podziękowania kierowane były także pod adresem emerytowanych nauczycieli, a także wszystkich pracowników oświaty.
W części artystycznej zaprezentowane zostały umiejętności dzieci ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Cybince, pod wodzą Zbyszko Jatczaka.
Całą uroczystość poprowadziła dyrektor MGOK Ewelina Skórska (red.).