SULĘCIN Program „Scalanie”

sul4Rozmowy z mieszkańcami

Sołectwo Ownice, jako pierwsze w powiecie sulęcińskim, przystąpiło do programu „Scalanie”

Podczas spotkania mieszkańców z przedstawicielami geodety wojewódzkiego i sołtysem Franciszkiem Jamiukiem omówiono uzasadnienie budowy dróg i chodników we wsi Ownice oraz utwardzenie dróg dojazdowych do pól. Przedstawiono również wstępne koszty tego przedsięwzięcia i plany jego realizacji.
W spotkaniu uczestniczył starosta sulęciński Patryk Lewicki oraz wójt gminy Słońsk Janusz Krzysków.
MACIEK BARDEN