SULĘCIN 70 lat harcerstwa na Ziemi Sulęcińskiej

sul1Odznaczenia i wspomnienia

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sulęcinie obchodziła swoje 70-lecie działalności. Z tej okazji w sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość z udziałem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i kadry instruktorskiej

Na uroczystość zaproszono byłych komendantów sulęcińskiego hufca: Jolantę Pawlina, Halinę Lasotę, Halinę Wojdyga, Jerzego Lasotę oraz Jerzego Trojanowskiego.
Hufcem dowodzili również nieobecne podczas obchodów Elżbieta Ruszel i Monika Wojdyga.
Z kręgu harcersko-instruktorskiego przybyli: Maria Linkowska, Maria Kinowska, Wanda Pietrukaniec oraz Helena Chrzanowska.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej reprezentował przewodniczący Rady druh Mariusz Groblica, a Komendę Hufca z Międzychodu druh Anna Ligocka.
70-lecie harcerstwa na Ziemi Sulęcińskiej stało się okazją do wręczona wielu odznaczeń, podziękowań, dyplomów, odznak i okolicznościowych plakietek.
W uroczystości wzięli również udział posłowie na sejm, przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego, instytucji organizacyjnych, nadleśnictw i służb mundurowych.
W dowód uznania szczególnych zasług na rzecz gminy Sulęcin Rada Miejska przyznała wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Sulęcin”, które otrzymali: Katarzyna Pawlik, Artur Pawlik oraz Wiesław Wójcik.
Statuetki i listy gratulacyjne wręczyli wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Jan Szymczyszyn i burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Za propagowanie idei harcerstwa polskiego na Ziemi Sulęcińskiej, szczególne osiągnięcia i zasługi, statuetkę starosty sulęcińskiego Patryka Lewickiego otrzymał Jerzy Lasota. Wyróżnienie wręczył wicestarosta Michał Deptuch.
W części artystycznej wystąpił zespół „No Name’ z Glisna oraz grupa instrumentalno-wokalna śpiewająca piosenki żeglarskie.
MACIEK BARDEN