SŁUBICE Wsparcie doradcy zawodowego z MCK

Motywujemy młodych ludzi

Młodzieżowe Centrum Kariery wspiera młodych ludzi wychodzących na rynek pracy, poszukujących zatrudnienia, ale również gimnazjalistów, którzy za chwilę staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej

Doradca zawodowy Agnieszka Zwierzchaczewska, przy współpracy z Hufcem Pracy w Słubicach, zorganizowała spotkania dla uczestników OHP, które miały przybliżyć młodzieży tematykę samooceny oraz przedsiębiorczości.
Na wsparcie w poszukiwaniu pracy mogli liczyć również młodzi ludzie nieaktywni zawodowo. Odbyły się min. warsztaty z aktywizacji zawodowej dla młodzieży poszukującej pracy. Główne ich tematy to: „Rynek pracy- jak poszukiwać pracy?” oraz „Autoprezentacja i komunikacja”. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Z doradcą spotkali się również uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach. Mogli poznać swoje wewnętrzne zasoby, które pomogą im przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.
Ważnym punktem działalności MCK są cykliczne spotkania z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic. Każde spotkanie to nowe pomysły i nowe tematy na wsparcie tych osób w lepszym funkcjonowaniu na rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Ostatnie spotkanie odbyło się pod hasłem „Moje umiejętności i predyspozycje”.
Wszystkie zajęcia miały na celu zmotywowanie młodzieży do lepszego i bardziej skutecznego planowania swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA
doradca zawodowy