SŁUBICE Inauguracja roku akademickiego

cpColpol wchodzi w dorosłość

14 października w auli Collegium Polonicum, już po raz osiemnasty, rozpoczął się nowy rok akademicki

Inauguracja rozpoczęła się przemówieniem rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisława Marciniaka i mową powitalną prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. Alexandra Wölla. Wykład inauguracyjny pt. „Język w przestrzeni publicznej” wygłosił prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer.
W trakcie uroczystości przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostali uroczyście immatrykulowani, wręczono im też pamiątkowe listy immatrykulacyjne.
W uroczystości wzięły udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście.
Collegium Polonicum wyróżnia bardzo duże umiędzynarodowienie – około 30 proc. studentów to obcokrajowcy, którzy pochodzą z Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Iraku, Bułgarii, Chin, Francji, Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Wietnamu i Pakistanu.
Obecnie trwają intensywne prace władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą nad przekształceniem Collegium Polonicum w międzynarodowy polsko-niemiecki wydział „International Faculty of European and Regional Studies” (Międzynarodowy Wydział Studiów Europejskich i Regionalnych), co otworzyć ma nowe perspektywy dla uczelni.
Planuje się, że w ramach powstania nowego wydziału utworzone zostaną nowe wspólne kierunki studiów, zintensyfikowane zostaną badania oraz międzynarodowa wymiana naukowa (CP, red.).