RZEPIN Od Puszczy Rzepińskiej do Puszczy Białowieskiej

Samorząd stawia na turystykę

We wrześniu, na zaproszenie burmistrza Sławomira Dudzisa, do Rzepina przybyła delegacja z Puszczy Białowieskiej

W skład delegacji wchodzili Lech Nowacki – artysta i wykonawca wielu słynnych projektów związanych m.in. z przyrodą i ekologią oraz przedstawiciele kierownictwa Technikum Leśnego w Białowieży, pod kierownictwem Wojciecha Małachowskiego.
Gospodarzy reprezentowali: burmistrz Sławomir Dudzis, jego zastępca Krystian Pastuszak, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Witold Bocheński, projektanci Krzysztof Sadowski oraz Piotr Szabelski, zajmujący się rewitalizacją Rzepina, kierownictwo Nadleśnictwa Rzepin oraz Przemysław Jarosik – dyrektor Technikum Leśnego w Starościnie.
W czasie wizyty przeprowadzono studium z wizją lokalną pod kątem rozwoju turystyczno-przyrodniczego gminy Rzepin. W tym celu wykorzystano doświadczenia Białowieży, szczególnie nastawionej na turystykę przyrodniczą związaną z Puszczą Białowieską i okolicami.
Zwrócono uwagę na konieczność opracowania szerokiej, zintegrowanej oferty turystycznej gminy Rzepin, ujmującej wszystkie jej walory z wykorzystaniem m.in. Bobrowego Szlaku oraz Ogrodu Dendrologicznego Nadleśnictwa Rzepin, istniejących ścieżek rowerowych, Szlaku św. Jakuba, Szlaku Romańskiego, jak również wszelkiego rodzaju innej bazy turystycznej (red.).