KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

k25Najserdeczniejsze życzenia

9 października w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Emilii i Józefa Hładków zamieszkałych w Muszkowie

Pani Emilia i Pan Józef mieszkali w sąsiednich wioskach w gminie Bogdaniec. Poznali się podczas dożynek. Pani Emilia jest z zawodu nauczycielem, Pan Józef metaloplastykiem. Ślub zawarli 9 października 1965 roku w Bogdańcu. W gminie Krzeszyce zamieszkują od 2007 roku. Jubilaci dochowali się dwójki dzieci oraz czworga wnuków.
Wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent Polski, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).