GÓRZYCA Uczymy się tolerancji

„Krok dalej”

Tolerancja, akceptacja, poznanie osób niepełnosprawnych to podstawowe cele i założenia projektu pod nazwą „Krok dalej”, realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy

Projekt w 80 proc. finansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w 20 proc. przez gminę Górzyca.
Wynikające z niego działania skierowane są do osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy, seniorów, dzieci i młodzieży z gminy Górzyca.
23 września odbyło się kolejne spotkanie, w którym brali udział uczestnicy ŚDS, seniorzy oraz dzieci, ogólnie około 65 osób. Ognisko, wspólne zabawy, zajęcia z ceramiki ale przede wszystkim pozytywne nastawienie, sprawiły, że był to czas wypełniony wspaniałą atmosferą.
Projekt realizowany jest do końca bieżącego roku. Spotkania odbywają się cyklicznie na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy.
Efektem końcowym projektu będzie grudniowy „Jarmark wspólnych dzieł”, podczas którego zaprezentowane zostaną prace wykonane przez uczestników warsztatów.
JOANNA TARABUŁA