GÓRZYCA Mieszkańcy Żabic pracowali społecznie

Będą mieć swoje miejsce

Przy realizacji projektu pracują sami mieszkańcy Żabic

Głównym jego celem jest stworzenie wokół świetlicy wiejskiej w Żabicach miejsca do wypoczynku i integracji społeczności lokalnej.
Sama realizacja projektu nie obyłaby się bez wsparcia mieszkańców wsi Żabice, którzy w ramach wolontariatu spotykali się dwukrotnie by pracować nad efektem końcowym całego przedsięwzięcia. Kilka godzin ciężkiej pracy, polegającej przede wszystkim na odchwaszczeniu terenu, jego uprzątnięciu, rozplantowaniu ziemi, nasadzeniu drzewek i krzewów oraz zasianiu trawy, wpłynie na poprawę wizerunku samej świetlicy oraz całej miejscowości. Z doświadczenia wiadomo, że samodzielna praca na rzecz wspólnego dobra wzbudza poczucie zbiorowej odpowiedzialności, wyzwala wiele pozytywnej energii oraz satysfakcji.
Wcześniej pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, w czynie społecznym, zbudowali altanę wypoczynkową, na wykonanie której drzewo przekazał nieodpłatnie lokalny przedsiębiorca Tomasz Szandurski. Z otrzymanej dotacji zostało zakupione natomiast drzewo do budowy stołu i ławek do wnętrza altany oraz gonty na jej pokrycie. Pieniądze z dotacji zostały również spożytkowane na zakup trawy, drzewek i krzewów ozdobnych oraz na zakup ławeczek wypoczynkowych. Stowarzyszenie Humanitas, w ramach wkładu własnego, zakupiło drewniane kosze na śmieci oraz siatkę ogrodzeniową wraz z słupkami na częściową modernizację ogrodzenia.
Na efekty projektu trzeba będzie poczekać do wiosny, kiedy zakwitnie trawa, a wszystkie rośliny zaczną budzić się do życia. Przed nami jeszcze ostatni etap projektu – piknik integracyjny dla mieszkańców, który już niebawem.
Wszystkim mieszkańcom, sołtysowi, radzie sołeckiej, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz członkom stowarzyszenia Humanitas, którzy poświęcili swój czas wolny na pracę społeczną na rzecz projektu składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności.
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Powiatu Słubickiego oraz Ośrodka Działaj Lokalnie (red.).