CYBINKA Przebudowa drogi z Białkowa do skrzyżowania przed Mielesznicą

cyb5Wyczekiwany remont jezdni

23 września w Urzędzie Miejskim w Cybince burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz ze skarbnikiem Agnieszką Skiba podpisali umowę dotacji z powiatem słubickim

Gmina Cybinka wsparła finansowo powiat słubicki, dzięki czemu przebudowywany jest blisko czterokilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1248F z Białkowa do skrzyżowania przed Mielesznicą.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Całkowita wartość inwestycji wyniesie niemal 1,2 mln zł, przy czym budowa jest w 50 proc. finansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa, a gmina i powiat wyłożą wkład własny po połowie, czyli łącznie 585 tys. zł.
Bez wsparcia finansowego ze strony gminy Cybinka powiat samodzielnie nie mógłby zrealizować tak dużego zadania. Podczas spotkania ze starostą burmistrz Kołodziejczyk ponownie zgłosił potrzebę przebudowy kolejnych odcinków drogi powiatowej, aż do Krzesina. Deklarował również że gmina Cybinka chce być partnerem, który dofinansuje taką inwestycję, bowiem wymaga tego interes jej mieszkańców (red.).