CYBINKA Długo wyczekiwana inwestycja

cyb1Mamy centrum kultury i oświaty

Modernizacja budynku centrum trwała dwa lata

Pod koniec września, przy wyremontowanym budynku biblioteki, Ewelina Skórska i burmistrz Marek Kołodziejczyk podsumowali prawie dwuletni projekt modernizacji centrum kultury i oświaty, którego inicjatorem była Jadwiga Pacewicz – ówczesny dyrektor M-GOK

Podczas swoich wystąpień wspomnieli oni najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane podczas modernizacji budynku: zlikwidowanie barier architektonicznych, które utrudniały osobom niepełnosprawnym korzystanie z dobrodziejstw kulturowych, budowę małego amfiteatru wraz z elementami małej architektury z przeznaczeniem na planowane imprezy kulturowe oraz poprawę infrastruktury obiektu i pomieszczeń bibliotecznych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Anna Królewicz-Spętany kierownik działu biblioteki wojewódzkiej wraz z Janem Świrepo wicewojewodą lubuskim oraz Markiem Kołodziejczykiem burmistrzem Cybinki.
Wśród gości znaleźli się m. in: Anna Śliwińska – przewodnicząca Rady Miejskiej, Rafał Wawrzyniak – komendant Komendy Powiatowej Policji, Marek Żelek komendant posterunku policji w Cybince, Sebastian Łukaszewicz – sekretarz gminy, Agnieszka Skiba skarbnik gminy, Krzysztof Tomczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka oraz wielu innych wspaniałych ludzi, którym serdecznie za przybycie dziękujemy.
Jednocześnie składamy serdeczne wyrazy szacunku oraz ogromnych rozmiarów podziękowania dla osób, które poświeciły swój prywatny czas na zmodernizowanie budynku i terenów wokół biblioteki, dlatego szczególne podziękowania należą się: Marianowi Bartosikowi kierownikowi budowy, projektantowi Mścisławowi Olszowskiemu oraz Sebastianowi Kołodziejowi, Monice Cieślarczyk, Zakładowi Usług Budowlanych Wojciech Kolendo, firmie Band-Bud Adam Góreńczyk, firmie ARMAN Roboty Ziemne z Żar, firmie Foster Design z Gorzowa Wlkp.
Inwestycja dofinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek+” (red.).