KRZESZYCE XXI Wystawa Rolnicza

jesieńKrzeszycka Jesień 2015

Wystawę rolniczą odwiedziło kilkuset zwiedzających

Przedstawiciele sołectw z przepięknymi wieńcami dożynkowymi, rolnicy, sołtysi, zaproszeni goście i władze samorządowe gminy w uroczystym, barwnym korowodzie, przeszli na stadion. Wójt Stanisław Peczkajtis powitał wszystkich i poprosił ks. proboszcza Dariusza Karpezo o odprawienie mszy w intencji rolników, podczas której złożone zostały dary i chleb dożynkowy niesiony przez starostów dożynek: Irenę Pietras z Krępin i Krzysztofa Czarneckiego z Kołczyna. Ceremoniałowi dożynkowemu towarzyszył zespół ludowy „Rudniczanka” z Rudnicy.
Wójt Stanisław Peczkajtis podkreślił ważną rolę rolnictwa na terenie gminy, podziękował i oddał szacunek rolnikom za ich całoroczny trud.
Delegacje sołectw zaprezentowały wieńce dożynkowe – wynik misternej i mozolnej pracy swoich mieszkańców. Później starostowie przekazali gospodarzom dożynek wójtowi gminy, Elżbiecie Dominiczak – przewodniczącej Rady Gminy i ks. Dariuszowi Karpezo okazały bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Za ten najpiękniejszy owoc pracy ludzkiej wójt podziękował i poprosił zaproszonych gości do podzielenia się chlebem z mieszkańcami.
W wystawie i dożynkach uczestniczyła liczna delegacja, wraz z wystawcami, z zaprzyjaźnionej gminy Altlandsberg z Niemiec, na czele z obecnym burmistrzem Arno Jaeschke.
Po części oficjalnej rozpoczął się czas zabawy, festyn, były też występy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół gminy Krzeszyce. Wystąpił m.in. Maciej Barden z Sulęcina. Zwiedzający mogli oglądać i degustować produkty wystawione na stoiskach sołeckich.
Wójt podziękował sołectwom uczestniczącym w wystawie, wszystkim przekazał kuchenkę mikrofalową.
Na wystawie zaprezentowały się instytucje i firmy pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa i gminy. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się stoisko gminy Altlandsberg z Niemiec, prowadzące zbiórkę pieniędzy na rzecz rodzin poszkodowanych przez wichurę z 1 września.
Wieczorem rozpoczął się blok artystyczny, podczas którego swoje koncerty dali „Grubsza Strona Rabarbaru” i „Obstawa Prezydenta”, wystąpił też Teatr Ognia. Po koncercie wszyscy jeszcze długo bawili się przy muzyce dyskotekowej DJ Szpaka.
Zorganizowanie Wystawy Krzeszycka Jesień możliwe było dzięki wsparciu wielu sponsorów. Dziękujemy wszystkim za udział w naszej uroczystości i zapraszamy za rok (red.).