CYBINKA Spartakiada sportów obronnych

cyb2Bojowa administracja

Tegoroczna, piąta już edycja „Powiatowej spartakiady w sportach obronnych, pracowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatu oraz urzędów gmin objętych Powiatem Słubickim”, odbyła się na terenie boiska sportowego i terenów przy boisku w miejscowości Grzmiąca

Uczestników spartakiady powitał wicestarosta Tomasz Stupienko, który życzył zawodnikom zajęcia miejsca na podium oraz uczciwej rywalizacji. Do życzeń przyłączył się burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, który również przybył na rozpoczęcie zmagań.
Do udziału w tegorocznych zawodach zgłosiło się 16 trzyosobowych drużyn. Ich uczestnicy rywalizowali w różnych konkurencjach. Było więc strzelanie z wiatrówki, był rzut granatem ćwiczebnym na celność, czy marsz według mapy, nie zabrakło udzielania pomocy przedmedycznej, alfabetu Morse’a, czy pokonywania terenu czołganiem. Była sztafeta sprawnościowa i sztafeta urzędnika…
W rolę sędziów poszczególnych konkurencji spartakiady wcielili się funkcjonariusze Straży Granicznej.
Zwycięzcą „V powiatowej spartakiady w sportach obronnych” została reprezentacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o., która zdobyła tytuł najlepszej drużyny i odebrała puchar przechodni starosty słubickiego oraz puchar przechodni dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, a trzecie zajęła reprezentacja Urzędu Miejskiego w Rzepinie.
Organizacja spartakiady miała na celu popularyzowanie zagadnień związanych z obronnością kraju i obroną cywilną, podnoszenie umiejętności sportowo-obronnych i ratowniczych, a także kształtowanie u kadry samorządowej odporności psychofizycznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania w zespole (red.).