SULĘCIN Współpraca dla mieszkańców

sul5Rozmawiali o transporcie

Starosta Sulęciński Patryk Lewicki zainicjował spotkania z przedstawicielami gmin powiatu sulęcińskiego, których tematem jest transport zbiorowy na terenie powiatu

Na spotkanie zostali zaproszeni: prezes zarządu PKS w Gorzowie Wlkp. Krzysztof Częstochowski oraz dyrektor ds. przewozów Eugeniusz Bęben.
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym powiat jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest gmina.
Dzisiaj znaczna część przewozów komercyjnych funkcjonuje tylko dzięki dopłatom do biletów. Jeśli przewoźnik nie będzie mógł stosować ulg i korzystać z rekompensat, straci klientów, pogorszy się jego sytuacja finansowa, w konsekwencji może to powodować likwidację połączeń.
Rezultatem spotkania jest wstępnie wyrażona chęć podjęcia współpracy pomiędzy gminami a powiatem w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podjęto decyzję o powołaniu zespołu roboczego, składającego się z przedstawicieli każdej z gmin. Zadaniem zespołu będzie opracowanie strategii realizacji zadań ustawy i wdrożenia jej w życie. W przypadku współpracy, rolę lidera przejmie powiat.
MACIEK BARDEN