GÓRZYCA Inwestycje w całej gminie

Wakacje to czas remontów

Trwają budowy i remonty w różnych częściach gminy

Prace przy Zespole Szkół w Górzycy polegają na dociepleniu ścian płytami styropianowymi od strony południowej, zachodniej i północnej. Położona zostanie nowa struktura elewacji, wymienione będzie przyłącze energetyczne do budynku. Wykonane prace nie tylko poprawią estetykę szkoły, ale przede wszystkim dadzą oszczędności i poprawią komfort pracy w okresie zimowym.
W ramach porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Słubicach i Zarządem Powiatu Słubickiego rozpoczęły się prace polegające na położeniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Pamięcinie. W ramach umowy zostanie wykonany również chodnik w Laskach Lubuskich. To efekt wniosków mieszkańców obu miejscowości. Powstała infrastruktura w sposób znaczący podniesie bezpieczeństwo mieszkańców, jak również kierowców korzystających z tej drogi. Wpłynie również na poprawę estetyki i warunków życia.
Rozpoczęły się też prace w Kościele Parafialnym w Górzycy, polegające na wymianie poszycia dachowego, wymianie elementów drewnianych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej od strony południowej.
Koszt prac wyniesie 90 tys. zł, z czego parafia pozyskała 30 tys. zł od Zarządu Województwa Lubuskiego, 40 tys. zł od Zarządu Powiatu Słubickiego, a 20 tys. zł ma stanowić wkład własny parafii (red.).