SŁUBICE Złożyliśmy podpisy i wniosek o referendum w sprawie szpitala

szpitalNiech wypowiedzą się mieszkańcy

Złożyliśmy oficjalny wniosek o zorganizowanie referendum w sprawie przyszłości naszego szpitala. Dołączyliśmy do niego około 4,3 tysiąca podpisów mieszkańców powiatu słubickiego

Piotr Łuczyński wielokrotnie mówił o możliwości prywatyzacji słubickiego szpitala (w Gazecie lubuskiej 16 marca 2015 roku, 17 marca w Radio Zachód, 20 marca w lokalnej telewizji HTS).
Od początku się temu sprzeciwialiśmy, cały czas prosiliśmy więc Zarząd Powiatu o oficjalną odpowiedź na trzy proste pytania. Wiemy bowiem, że zarówno sprzedaż szpitala, dzierżawa jego majątku, jak i sprzedaż udziałów w szpitalnej spółce są jednoznaczne z oddaniem lecznicy w prywatne ręce.
Aby rozwiać wątpliwości w tej sprawie Amelia Szołtun złożyła oficjalną interpelację, w której raz jeszcze, w najbardziej prosty i precyzyjny sposób, poprosiła Zarząd Powiatu o odpowiedź na trzy pytania.
Wyraźnie także zaznaczyliśmy, że wraz z ukazaniem się pisemnego oświadczenia władz powiatu, iż nie zostanie sprzedany lub wydzierżawiony majątek szpitala oraz, że nie zostaną sprzedane udziały w spółce, odstąpimy od przeprowadzenia referendum.
Starosta w oficjalnej odpowiedzi znów nie odniósł się ani słowem do pytania o dzierżawę szpitala i o sprzedaż udziałów w szpitalnej spółce. Zaznaczył za to, że władze powiatu nie zgodzą się na referendum.
W związku z brakiem odpowiedzi na zadawane przez nas od miesięcy pytania, a także wobec wcześniejszych licznych wypowiedzi P. Łuczyńskiego jawnie sugerujących możliwość oddania lecznicy w prywatne ręce, podjęliśmy decyzję o złożeniu oficjalnego wniosku o organizację referendum w tej sprawie.
Na podstawie Ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 roku obywatele mają prawo organizacji referendum lokalnego w ważnych dla społeczności samorządowej sprawach, a taką jest z pewnością przyszłość publicznego szpitala w Słubicach.
I wymagana prawem liczba obywateli skorzystała z tego prawa.
Starosta nie może odbierać mieszkańcom możliwości skorzystania z ich obywatelskiego uprawnienia.
Przypominamy, że pan Łuczyński miał kilka możliwości rozwiania wątpliwości w sprawie przyszłości lecznicy, spowodowanych swoimi medialnymi wypowiedziami sugerującymi prywatyzację tej placówki. Nie skorzystał z nich, nie ma więc żadnego prawa odbierać mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się w fundamentalnej dla naszej społeczności sprawie.
Jeśli Rada Powiatu negatywnie zaopiniuje wniosek mieszkańców o organizację referendum w sprawie przyszłości słubickiego szpitala, skorzystamy z możliwości odwołania od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to sąd ostatecznie zdecyduje o tym, czy mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się w tej istotnej sprawie.
AMELIA SZOŁTUN
ROBERT WŁODEK