SŁUBICE Wakacje z doradcą zawodowym z MCK

aguniaPrzedsiębiorcza młodzież

Lipiec to czas gorących wakacji, ale również intensywnych spotkań z doradcą zawodowym

13 lipca rozpoczęły się „Wakacyjne inspiracje z doradcą zawodowym z MCK” zorganizowane pod hasłem: „Umysł kreatywny, umysł przedsiębiorczy”. Warsztaty odbywały się w sali Młodzieżowego Centrum Kariery w Słubicach i na boisku w Świecku.
W zajęciach wzięła udział młodzież z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic, uczestnicy świetlicy wiejskiej w Świecku, ale również młodzież poszukująca pracy.
W tych dniach doradca zawodowy Agnieszka Zwierzchaczewska zachęcała młode osoby do kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia oraz rozwiązywania problemów, jakie pojawiały się podczas ćwiczeń.
Uczestnicy tworzyli własne pomysły na biznes, próbowali swoich sił w konstruowaniu samolotów oraz uczyli się, w jaki sposób negocjować cenę na giełdzie sprzedaży, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.
Młodzi ludzie dowiedzieli się, co to jest biznesplan oraz jak należy realizować swoje pomysły na własną firmę.
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA