RZEPIN 25-lecie samorządności w gminie

Historia samorządu

W sali Miejskiego Domu Kultury odbyły się obchody 25-lecia samorządności

Zaproszonych gości przywitał burmistrz Sławomir Dudzis oraz przewodniczący Rady Miejskiej Damian Utracki. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy burmistrzowie, ich zastępcy, radni Rady Miejskiej, którzy w ciągu tych 25 lat pracowali na rzecz gminy Rzepin. Uhonorowani zostali również pracownicy samorządowi, których staż pracy wynosi nie mniej niż właśnie 25 lat.
Wszyscy goście otrzymali medale uznania dla „Zasłużonego samorządowca gminy Rzepin” oraz list gratulacyjny. Na koniec uroczystości odbyła się projekcja Kroniki Gminnej (red.).