KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

k1Najszczersze życzenia

10 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Małgorzaty i Mieczysława Szydłowskich, zamieszkałych w Kołczynie

Jubilaci poznali się w studium nauczycielskim w Gorzowie Wlkp. Oboje przez 40 lat wykonywali zawód nauczyciela – Pani Małgorzata nauczała historii, a Pan Mieczysław chemii i fizyki. Pani Małgorzata przez 25 lat była dyrektorem szkoły w Kołczynie.
Ślub zawarli 8 maja 1965 roku w Gorzowie Wlkp. Jubilaci dochowali się dwójki dzieci i trójki wnuków.
Wójt Stanisław Peczkajtis udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).