CYBINKA Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

cyb2Gotowa droga już w październiku

Nadzwyczajna sesja została zwoła w celu podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla starostwa, na realizację inwestycji drogowej

Chodzi o inwestycję pod nazwą: „Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F o długości 16,085 km relacji od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin do granicy powiatu – I Etap remontu drogi na odcinku 3830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250F”.
Gmina jest partnerem inwestycji realizowanej przez powiat słubicki.
Całość zadania będzie kosztowała 1,5 miliona złotych. Zadanie realizowane będzie w ramach tzw. schetynówek, w połowie dofinansuje je wojewoda lubuski, po 25 proc. wkładu własnego zapewni powiat słubicki i gmina Cybinka.
Burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz ze starostą Piotrem Łuczyńskim, podczas sesji przekonywali radnych o potrzebie wspólnej realizacji inwestycji, która polegać będzie na remoncie odcinka drogi z Białkowa do skrzyżowania przed Mielesznicą.
Radni jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie i udzielenia wsparcia finansowego powiatowi słubickiemu.
10 lipca Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na przebudowę i remont tego odcinka drogi i już w październiku mieszkańcy będą z niej korzystać (red.).