SŁUBICE Stop wulgaryzmom

MINOLTA DIGITAL CAMERAWażna akcja w naszym ośrodku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w drugim semestrze roku szkolnego realizowano program „Stop wulgaryzmom – nie używam brzydkich słów”

We współpracy z nauczycielami ośrodka i samorządem szkolnym wytypowano wzory do naśladowania uczniów z każdej klasy. Zorganizowano i przeprowadzono pogadanki na godzinach wychowawczych na temat kultury słowa w naszej szkole. Odbył się też konkurs polegający na napisaniu wypracowania pod tytułem „Dlaczego nie powinniśmy używać wulgarnych słów”, którego zwycięzcami zostali uczniowie: Karolina Radziszewska, Krzysztof Soloch, Katarzyna Wasilewska, Monika Buchowiecka.
11 czerwca odbyła się prelekcja prowadzona przez psycholog Sabinę Matkowską, która zakończyła całą akcję w tym roku szkolnym. Podczas spotkania wyłoniono zwycięzców konkursu na wykonanie plakatu przekonującego do nieużywania brzydkich słów.
MARZENA GUŹNICZAK