SŁUBICE Rozpoczęto rekrutację do 4-13 Hufca Pracy

hufiecPołączyć naukę z pracą

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat

Uczniowie, którzy posiadają opóźnienia edukacyjne w nauce na poziomie szkoły gimnazjalnej, są w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzupełnić wiedzę ogólną z zakresu szkoły gimnazjalnej, łącząc naukę z pracą zarobkową. Młodzież OHP otrzymuje zarówno wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego, praktyk zawodowych oraz rozwiązywania trudności życiowych.

Kształcenie ogólne odbywa się w gimnazjum dla dorosłych, w Zespole Szkół Technicznych. Praktyczne przyuczenie do wykonywania określonej pracy kontynuowane jest w ponad 20 zakładach pracy na terenie powiatu. 4-13 HP oferuje możliwość przyuczenia do pracy w takich zawodach jak: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wulkanizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku pracy dla młodzieży przygotowana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Uczestnik po ukończeniu gimnazjum może kontynuować naukę w szkole zawodowej, bądź średniej.

Młodzież może starać się o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.

Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy wraz z rodzicem, bądź opiekunem prawnym do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice). Każdy kandydat powinien posiadać trzy fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie i inne dokumenty kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, w siedzibie hufca (red.).