SŁUBICE Finalizują modelową współpracę

AdamPiknikowe podsumowanie

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu “Modelowe taNGO”

Celem realizowanego od ubiegłego roku przedsięwzięcia jest wdrożenie narzędzi poprawiających współpracę na podstawie „Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. To zbiór rozwiązań, które usprawniają i poszerzają współpracę samorządów z sektorem pozarządowym. Samorządy na terenie powiatu słubickiego od stycznia pracują nad wdrożeniem wypracowanych wcześniej rozwiązań, które trafią do programów współpracy na 2016 rok.

 

Razem dla współpracy

 

Wśród najważniejszych zmian, które pojawią się w programach można wymienić: w gminie Słubice – powstanie fundusz wkładów własnych, który pozwoli organizacjom z terenu gminy na skuteczniejsze ubieganie się o środki zewnętrzne; gmina Rzepin wprowadzi u siebie inicjatywę lokalną, czyli narzędzie pozwalające realizować mieszkańcom zadania publiczne wspólnie z samorządem; gminy Cybinka i Górzyca usprawnią m.in. współpracę pozafinansową z organizacjami, a powiat słubicki wdroży Lokalny Indeks Jakości Współpracy, czyli narzędzie pozwalające na ocenę współpracy między powiatem a organizacjami.

 

Wsparcie III sektora

 

Dzięki projektowi powstał również Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO. To miejsce, w którym fundacje i stowarzyszenia z terenu powiatu słubickiego, mogą zasięgać pomocy. Do dyspozycji organizacji jest wsparcie techniczne w postaci wyposażonej sali do spotkań, dostępu do komputera i internetu, kserokopiarki, jest również możliwość wypożyczenia ekranu czy rzutnika. A co najważniejsze inkubator służy pomocą merytoryczną organizując bezpłatne szkolenia i doradztwo dla NGO-sów. – W maju i czerwcu zaplanowaliśmy wiele przydatnych szkoleń dla organizacji – mówi Kamil Szlosek, opiekun Sektora 3 Słubice. Ich aktualna lista dostępna jest pod adresem www.sektor3.slubice.pl.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu. Inkubator ma swoją siedzibę w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Piłsudskiego 3-4) i jest otwarty przez pięć dni w tygodniu. Tel. 884 309 488, e-mail: sektor3@fundacjacp.org

 

Integracja

 

W ramach “Modelowego taNGO” zrealizowano również dwa Powiatowe Pikniki Organizacji Pozarządowych. Tegoroczne święto III sektora odbyło się 9 maja w Słubicach. Deptak przy ul. Jedności Robotniczej wypełnił się namiotami, w których na stoiskach swoją działalność prezentowało 20 organizacji z terenu powiatu.

Na scenie swoje umiejętności wokalne i taneczne prezentowały dzieci i młodzież z miejscowych szkół oraz przedszkoli. W przerwach między występami mieszkańcy byli zachęcani do udziału w panelach obywatelskich, poświęconych tematyce zdrowia, aktywności społecznej i ochrony środowiska. Gośćmi w panelach byli lokalni eksperci, przedstawiciele nauki, samorządowcy i działacze społeczni. W tym gronie znaleźli się m.in. starosta Piotr Łuczyński, senator Helena Hatka, radna sejmiku Grażyna Dereń, dr Andrzej Pukacz z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum, czy Joanna Sierżant-Rekret – prezeska Stowarzyszenia po PROstu.

 

Piknik był dobrą okazją by połączyć siły i wesprzeć jedną z organizacji. W tym roku w trakcie imprezy prowadzona była zbiórka, z której dochód wsparł słubickie Stowarzyszenie po PROstu. Wspólnie udało się zebrać ponad 2600 zł. Środki przeznaczone zostaną na organizację specjalistycznego wsparcia terapeutycznego dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Wydarzenie wspólnie zorganizowali: powiat słubicki, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, gmina Słubice oraz Stowarzyszenie po PROstu. Patronat medialnymi imprezy byli: portal Slubice24.pl, telewizja HTS Słubice i miesięcznik Pogranicze Lubuskie.

Projekt “Modelowe taNGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.