RZEPIN Rodzinne świętowanie na festynie

SONY DSC

Przede wszystkim rodzina

Obchody święta Konstytucji 3. Maja rozpoczęły się mszą z oprawą muzyczną chóru „Wrzosy”

Pod pomnikiem „Pomordowanych w jenieckich obozach roboczych” złożone zostały kwiaty, swoje przemówienie wygłosił tam burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis.

Po części oficjalnej miłośnicy zdrowego trybu życia wzięli udział w biegach ulicznych pod nazwą „Rzepińska Pętla”.  Wystartowali w nich m. in. burmistrz Sławomir Dudzis, komendant komisariatu policji w Rzepinie Ryszard Świerczek, przewodniczący Rady Miejskiej Damian Utracki, a także dyrektor Domu Kultury Tomasz Sidorkiewicz.

Tego dnia odbył się również festyn rodzinny „Bajkowa podróż dookoła świata”.

Ideą zorganizowanego festynu był udział Rzepina w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod nazwą „Postaw na rodzinę”, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę silnych więzi i wartości rodzinnych w profilaktyce uzależnień.

Treści, które były przekazywane w ramach tego przedsięwzięcia miały przede wszystkim informować, jak uchronić dzieci i młodzież przed sięganiem po alkohol, narkotyki, czy dopalacze. Dlatego festyn podkreślał znaczenie wspólnej zabawy rodzinnej i wspólnego przeżywania pozytywnych emocji, wzajemnego wspierania się np. podczas konkursów, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Podczas imprezy  rozdawane były ulotki i broszury propagujące wartości rodzinne.

Impreza miała również na celu promocję zdrowego stylu życia, bez alkoholu i innych używek. Organizator wprowadził zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie odbywającego się festynu, a członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy swoim stoisku wielokrotnie przypominali uczestnikom o szkodliwości alkoholu (red.).