RZEPIN Ogólnopolski Głos Profilaktyki

profilaktykaWalczymy z uzależnieniami

1 czerwca w Miejskim Domu Kultury została przeprowadzona akcja pod nazwą „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”

W organizację akcji włączyły się: KPP Słubice, Urząd Miejski w Rzepinie, Urząd Miejski w Słubicach, Miejski Dom Kultury oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie.
Jest to inicjatywa zorganizowana w ramach programu Komendy Głównej Policji, jej celem jest edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych.
W trakcie akcji młodzież przeszła ulicami miasta, niosąc ze sobą hasła profilaktyczne, promujące życie wolne od nałogów i uzależnień. Później w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie wysłuchała wykładu profilaktycznego przygotowanego przez dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach Jadwigę Caban-Krobas.
Uczniowie zaprezentowali również wiersze profilaktyczne napisane w ramach konkursu pod nazwą „Moje życie – mój wybór. Uzależnieniom mówię NIE”. Uczestnicy akcji obejrzeli filmy profilaktyczne dotyczące problemu uzależnień, a także występy taneczne.
W dalszej części imprezy została odczytana odezwa społeczności PAT, a zgromadzone osoby poprzez położenie prawej dłoni na sercu wybijały przez 60 sekund wspólnie jego rytm. Był to rytm „wolnych serc”, serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka – serc silnych i pomocnych innym – serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą (red.).