RZEPIN IX Światowy Zjazd Wicynian

rzep7Spotkanie pełne wzruszeń

30 maja, w siedemdziesiątą rocznicę przesiedlenia Polaków z Kresów Wschodnich, miał w Rzepinie miejsce IX Światowy Zjazd Wicynian

Jest to spotkanie potomków mieszkańców dawnego polskiego Wicynia, który obecnie znajduje się na terenie Ukrainy i nosi nazwę Smerekivka.
Po drugiej wojnie światowej mieszkańcy Wicynia zostali przesiedleni i rozproszeni po różnych zakątkach Polski. Część dotarła właśnie na ziemie odzyskane – również do Rzepina.
Ideą spotkania jest kultywowanie pamięci o tym niegdyś polskim, pięknym zakątku, jakim jest Wicyń, dzielenie się wspomnieniami i refleksjami.
Tegoroczny zjazd, który uświetnił uroczysty przemarsz, msza, spotkanie w Miejskim Domu Kultury oraz spotkanie z burmistrzem Rzepina Sławomirem Dudzisem, przebiegł w ciepłej atmosferze, pełnej wzruszeń i serdecznych spotkań (red.).